q1q1                                                       

ppq1

ppq2