Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την δημιουργία σωματείων.

Το κάθε αθλητικό σωματείο πρέπει να διαθέτει:
1.      Τουλάχιστον 20 μέλη.
2.      Καταστατικό εναρμονισμένο με τον αθλητικό νόμο, Ν.2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
3.      Έγκριση του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο.
4.      Εγγραφή στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου.
5.      Εκλογές με την παρουσία δικηγόρου.
6.      Έναρξη στην ΔΟΥ και λήψη ΑΦΜ.
7.      Ετήσια υποβολή φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ν).
8.      Θεώρηση των βιβλίων στην Περιφέρεια.
9.      Υποβολή ετήσιων δικαιολογητικών
-       Προϋπολογισμός
-       Απολογισμός
-       Ισολογισμός
-       Αποδεικτικό αθλητικής δραστηριότητας.
10.     Εγγραφή σε Ομοσπονδία που καλλιεργεί το άθλημα.
11.     Λήψη Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
12.     Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
13.     Ετήσια τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση.
14.     Συμφωνητικό συνεργασίας με την αγωνιστική του έδρα.
15.     Συμμετοχή σε αγώνες με τουλάχιστον 8 αθλητές ανά έτος.
Σημείωση:
Σωματεία χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.
Σωματεία που διαθέτουν αθλητές κάτω των 18 ετών, οφείλουν να προσλάβουν προπονητή.
Σωματεία χωρίς εγγραφή στο Μητρώο χάνουν την αθλητική αναγνώριση.

   

Αρχείο σχετικό με την άδεια αθλητικής εγκατάστασης.

   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Ε.Ο.Α.Α)    

   

Η ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α βρίσκεται εδω ---> https://www.eoaa.org.gr/ και μπορείτε να δείτε τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τις προκυρήξεις αγώνων, το αγωνιστικό πρόγραμμα, τον αγωνιστικό κανονισμό, το υγειονομικό πρωτόκολο κλπ

   

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

   

Ο τελευταιος Νομος ο οποίος τροποποίησε τον 2725 ειναι ο Ν. 4809/19.6.2021.

   

Υπόδειγμα επικαιροποιημένου καταστατικού σωματείου.

   

Υπόδειγμα επικαιροποιημένου σωματείου απο σωματείο του Μποουλινγκ.