Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - A' DIVISION

 

 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-18
ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α AMFITRION A1 ATHENS CLUB A1 L'AMORTI CAFÉ A2 CAROM CAFÉ A1 FREE TIME A1 ROYAL BC A1 ENJOY CLUB A1 TETRIS BC A1
1 KOUKIS T. PAPAK/TINOU K. KOSMADAKIS M. TSOKANTAS D. STERGIOU G. MAVRAGANIS K. BATSOULIS G. VASILARAKOS G.
Ο 2 ANTONATOS K. LIANOS S. GEORGARAS K. DIMOU E. BARTSOKAS K. KONST/NIDIS A. MAROULIS E. POULOS I.
Μ 3 PAPADOP/LOS T. KORILIS C. KANETIS V. THLIVEROS G. MANOUILIDIS C. PIADITIS P. KONSTAN/NOU E. MILIONIS T.
Ι 4 PAP/NOMOU M. RETZIOS G. KALLITSIS D. KARAPLIS E. LADIKOS S. CHARLAFTIS J. KOUKIOS C. KOKKALIS K.
Λ S APOSTOLEAS D. RIZOS A. RIGOUTSOS D. KOUFOS G. SAVVOULIDIS I. ROTIDIS N. SIGALAS K. MAKROP/LOS G.
Ο U KALABALIKIS K.  . GIATAGANIS K. BITSAKOS C. CHRIST/RIDIS N.
Σ B KARAVAS K.
PLAYERS A1 L'AMORTI CAFÉ A1 TRISPONTO BC A1 LEGEND BC A1 BARRAGE CLUB A1 MISTER 100 A1 TETRIS 1984 A1 CAROM CAFÉ A2
Β 1 MOULOS E. BALOGIANNIS A. YUKSEL A. MOUTSOS D. CHATZ/LIS N. RAMMOS E. PARAPONIARIS K. KOSTIS L.
2 URKUT I. TREMOULIS N. KOKKORIS K. SOTIROP/LOS S. METTOS C. RAFTOPOULOS C. DASKALOUDIS N. KALOG/NAKIS I.
Ο 3 KINTATOS E. GKEVEZOS D. KASIDOK/TAS F. KOKOLOG/NIS I. CHATZ/LIS A. LOUBARDIAS A. PARAVALOS D. FESATIDIS L.
Μ 4 ANAG/POULOS G GIAN/POULOS K. MINAOGLU M. MANTZOROS E. DEDES A. MOUNTZOURIS A. GIALLELIS A. PSIKAKOS I.
Ι S MARANIS G. SYRIOTAKIS A. VAITSIS A. PAPADOP/LOS D. GER/POULOS N. KRIKRIS P. MICHAL/LOS I. ANDREAKOS A.
Λ U ANDRIOP/LOS L. ANAG/POULOS I. MICHAILIDIS A. METHENTISIS S. DOULOS T. KAKOULIS D.
Ο B BITHAS F.
Σ S KAMILAKIS S.
PAPADAKIS I.

 

  • Προκρίνονται οι 3 πρώτοι απο κάθε όμιλο για την τελική 8αδα.
  • Αν απο την περιφέρεια υπάρχει συμμετοχή 2 ομάδων αυτές θα παίξουν την προκριση τους με το Νο 4 και 5 του κάθε ομιλου σε δυο γκρουπ των 3ων. Οι δυο πρωτοι απο κάθε ομιλο θα προκριθουν. Αν η ομάδα που θα συμμετεχει θα ειναι μια, θα παίξει σε ενα γκρουπ με τα Νο 4 των ομίλων και οι δυο πρωτοι θα προκριθούν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

timetableA

 

  • Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
  • Η 5η αγωνιστική ανάμεσα στο CAROM CAFE A1 και AMFITRION BC A1 αναβάλεται απο την Ενωση για την επόμενη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου λόγω συμμετοχής του κ. Τσοκάντα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τρισπόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1ος Ομιλος

14a1

 

13a

 

12a2

 

11a1

 

10a1

 

9a

 

8a

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α AMFITRION A1 151 148 1,020 6 2 ΟΜΑΔΑ Α FREE TIME A1 160 182 0,879 8 2
ΟΜΑΔΑ Β ATHENS CLUB A1 147 148 0,993 2 0 ΟΜΑΔΑ Β ROYAL BC A1 122 182 0,670 0 0
Π Α 1 KOUKIS T. 31 24 1,291 0 Π Α 1 STERGIOU G. 40 38 1,052 2
Α Β 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 24 1,666 2 Α Β 1 MAVRAGANIS K. 30 38 0,789 0
Ι Α 2 ANTONATOS K. 40 42 0,952 2 Ι Α 2 BARTSOKAS K. 40 41 0,975 2
Κ Β 2 LIANOS S. 36 42 0,857 0 Κ Β 2 KONSTANTINIDIS A. 28 41 0,682 0
T Α 3 PAPADOPOULOS T. 40 45 0,888 2 T Α 3 MANOUILIDIS C. 40 48 0,833 2
Ε Β 3 KORILIS C. 36 45 0,800 0 Ε Β 3 CHARLAFTIS J. 33 48 0,687 0
Σ Α 4 APOSTOLEAS D. 40 37 1,081 2 Σ Α 4 SAVVOULIDIS I. 40 55 0,727 2
Β 4 RETZIOS G. 35 37 0,945 0 Β 4 BITSAKOS C. 31 55 0,563 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A2 160 148 1,081 8 2 ΟΜΑΔΑ Α ENJOY CLUB A1 141 167 0,844 3 0
ΟΜΑΔΑ Β CAROM CAFÉ A1 117 148 0,790 0 0 ΟΜΑΔΑ Β TETRIS BC A1 131 167 0,784 5 2
Π Α 1 KOSMADAKIS M. 40 37 1,081 2 Π Α 1 KONSTANTINOU E. 40 39 1,025 2
Α Β 1 TSOKANTAS D. 37 37 1,000 0 Α Β 1 MILIONIS T. 11 39 0,282 0
Ι Α 2 GEORGARAS K. 40 33 1,212 2 Ι Α 2 MAROULIS E. 40 40 1,000 1
Κ Β 2 DIMOU E. 25 33 0,757 0 Κ Β 2 POULOS I. 40 40 1,000 1
T Α 3 KANETIS V. 40 34 1,176 2 T Α 3 BATSOULIS G. 30 55 0,545 0
Ε Β 3 KARAPLIS E. 30 34 0,882 0 Ε Β 3 VASILARAKOS G. 40 55 0,727 2
Σ Α 4 KALLITSIS D. 40 44 0,909 2 Σ Α 4 KOUKIOS C. 31 33 0,939 0
Β 4 KOUFOS G. 25 44 0,568 0 Β 4 MAKROPOULOS G. 40 33 1,212 2

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α TETRIS BC A1 134 193 0,694 5 2 ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A2 145 163 0,889 4 1
ΟΜΑΔΑ Β FREE TIME A1 132 193 0,683 3 0 ΟΜΑΔΑ Β AMFITRION A1 133 163 0,815 4 1
Π Α 1 VASILARAKOS G. 19 42 0,452 0 Π Α 1 KOSMADAKIS M. 36 36 1,000 0
Α Β 1 STERGIOU G. 40 42 0,952 2 Α Β 1 KOUKIS T. 40 36 1,111 2
Ι Α 2 MILIONIS T. 40 59 0,677 2 Ι Α 2 GEORGARAS K. 29 38 0,763 0
Κ Β 2 BARTSOKAS K. 37 59 0,627 0 Κ Β 2 ANTONATOS K. 40 38 1,052 2
T Α 3 KOKKALIS K. 40 32 1,250 2 T Α 3 KANETIS V. 40 38 1,052 2
Ε Β 3 MANOUILIDIS C. 20 32 0,625 0 Ε Β 3 PAPADOPOULOS T. 26 38 0,684 0
Σ Α 4 MAKROPOULOS G. 35 60 0,583 1 Σ Α 4 KALLITSIS D. 40 51 0,784 2
Β 4 LADIKOS S. 35 60 0,583 1 Β 4 APOSTOLEAS D. 27 51 0,529 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α ROYAL BC A1 143 182 0,785 6 2 ΟΜΑΔΑ Α ATHENS CLUB A1 160 166 0,963 8 2
ΟΜΑΔΑ Β ENJOY CLUB A1 123 182 0,675 2 0 ΟΜΑΔΑ Β CAROM CAFÉ A1 134 166 0,807 0 0
Π Α 1 MAVRAGANIS K. 40 35 1,142 2 Π Α 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 28 1,428 2
Α Β 1 BATSOULIS G. 25 35 0,714 0 Α Β 1 TSOKANTAS D. 36 28 1,285 0
Ι Α 2 PIADITIS P. 23 43 0,534 0 Ι Α 2 RETZIOS G. 40 57 0,701 2
Κ Β 2 MAROULIS E. 40 43 0,930 2 Κ Β 2 KOUFOS G. 31 57 0,543 0
T Α 3 CHARLAFTIS J. 40 48 0,833 2 T Α 3 LIANOS S. 40 36 1,111 2
Ε Β 3 KONSTANTINOU E. 29 48 0,604 0 Ε Β 3 DIMOU E. 29 36 0,805 0
Σ Α 4 BITSAKOS C. 40 56 0,714 2 Σ Α 4 KORILIS C. 40 45 0,888 2
Β 4 KOUKIOS C. 29 56 0,517 0 Β 4 THLIVEROS G. 38 45 0,844 0

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A1 141 177 0,796 2 0 ΟΜΑΔΑ Α ATHENS CLUB A1 160 122 1,311 8 2
ΟΜΑΔΑ Β AMFITRION A1 158 177 0,892 6 2 ΟΜΑΔΑ Β L'AMORTI CAFÉ A2 96 122 0,786 0 0
Π Α 1 TSOKANTAS D. 37 34 1,088 0 Π Α 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 25 1,600 2
Α Β 1 KOUKIS T. 40 34 1,176 2 Α Β 1 KOSMADAKIS M. 17 25 0,680 0
Ι Α 2 DIMOU E. 30 47 0,638 0 Ι Α 2 LIANOS S. 40 23 1,739 2
Κ Β 2 ANTONATOS K. 40 47 0,851 2 Κ Β 2 GEORGARAS K. 26 23 1,130 0
T Α 3 THLIVEROS G. 34 52 0,653 0 T Α 3 KORILIS C. 40 33 1,212 2
Ε Β 3 PAPADOPOULOS T. 40 52 0,769 2 Ε Β 3 KANETIS V. 22 33 0,666 0
Σ Α 4 KARAPLIS E. 40 44 0,909 2 Σ Α 4 RETZIOS G. 40 41 0,975 2
Β 4 APOSTOLEAS D. 38 44 0,863 0 Β 4 KALLITSIS D. 31 41 0,756 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α FREE TIME A1 147 175 0,840 4 1 ΟΜΑΔΑ Α TETRIS BC A1 141 225 0,626 2 0
ΟΜΑΔΑ Β ENJOY CLUB A1 141 175 0,805 4 1 ΟΜΑΔΑ Β ROYAL BC A1 138 225 0,613 6 2
Π Α 1 STERGIOU G. 33 39 0,846 0 Π Α 1 VASILARAKOS G. 39 45 0,866 0
Α Β 1 BATSOULIS G. 40 39 1,025 2 Α Β 1 MAVRAGANIS K. 40 45 0,888 2
Ι Α 2 BARTSOKAS K. 40 35 1,142 2 Ι Α 2 MILIONIS T. 31 60 0,516 0
Κ Β 2 MAROULIS E. 23 35 0,657 0 Κ Β 2 PIADITIS P. 37 60 0,616 2
T Α 3 MANOUILIDIS C. 40 43 0,930 2 T Α 3 KOKKALIS K. 36 60 0,600 0
Ε Β 3 KONSTANTINOU E. 38 43 0,883 0 Ε Β 3 CHARLAFTIS J. 37 60 0,616 2
Σ Α 4 LADIKOS S. 34 58 0,586 0 Σ Α 4 MAKROPOULOS G. 35 60 0,583 2
Β 4 KOUKIOS C. 40 58 0,689 2 Β 4 BITSAKOS C. 24 60 0,400 0

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 01, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α AMFITRION A1 160 162 0,987 7 2 ΟΜΑΔΑ Α ROYAL BC A1 123 174 0,706 2 0
ΟΜΑΔΑ Β FREE TIME A1 126 162 0,777 1 0 ΟΜΑΔΑ Β ATHENS CLUB A1 149 174 0,856 6 2
Π Α 1 KOUKIS T. 40 31 1,290 2 Π Α 1 MAVRAGANIS K. 36 34 1,058 0
Α Β 1 STERGIOU G. 29 31 0,935 0 Α Β 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 34 1,176 2
Ι Α 2 ANTONATOS K. 40 43 0,930 2 Ι Α 2 KONSTANTINIDIS A. 24 49 0,489 0
Κ Β 2 BARTSOKAS K. 31 43 0,720 0 Κ Β 2 LIANOS S. 40 49 0,816 2
T Α 3 PAPADOPOULOS T. 40 43 0,930 1 T Α 3 PIADITIS P. 23 35 0,657 0
Ε Β 3 MANOUILIDIS C. 40 43 0,930 1 Ε Β 3 RETZIOS G. 40 35 1,142 2
Σ Α 4 KALABALIKIS K. 40 45 0,888 2 Σ Α 4 CHARLAFTIS J. 40 56 0,714 2
Β 4 LADIKOS S. 26 45 0,577 0 Β 4 RIZOS A. 29 56 0,517 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α TETRIS BC A1 120 175 0,685 0 0 ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A1 156 184 0,847 8 2
ΟΜΑΔΑ Β L'AMORTI CAFÉ A2 160 175 0,914 8 2 ΟΜΑΔΑ Β ENJOY CLUB A1 115 184 0,625 0 0
Π Α 1 VASILARAKOS G. 36 41 0,878 0 Π Α 1 TSOKANTAS D. 40 38 1,052 2
Α Β 1 GEORGARAS K. 40 41 0,975 2 Α Β 1 BATSOULIS G. 32 38 0,842 0
Ι Α 2 MILIONIS T. 37 48 0,770 0 Ι Α 2 THLIVEROS G. 40 47 0,851 2
Κ Β 2 KANETIS V. 40 48 0,833 2 Κ Β 2 MAROULIS E. 24 47 0,510 0
T Α 3 KOKKALIS K. 35 52 0,673 0 T Α 3 KARAPLIS E. 40 39 1,025 2
Ε Β 3 KALLITSIS D. 40 52 0,769 2 Ε Β 3 KONSTANTINOU E. 29 39 0,743 0
Σ Α 4 MAKROPOULOS G. 12 34 0,352 0 Σ Α 4 KOUFOS G. 36 60 0,600 2
Β 4 RIGOUTSOS D. 40 34 1,176 2 Β 4 KOUKIOS C. 30 60 0,500 0

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Οκτωβρίου 18, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α ATHENS CLUB A1 157 151 1,039 7 2 ΟΜΑΔΑ Α ROYAL BC A1 142 195 0,728 6 2
ΟΜΑΔΑ Β FREE TIME A1 109 151 0,721 1 0 ΟΜΑΔΑ Β AMFITRION A1 129 195 0,661 2 0
Π Α 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 28 1,428 2 Π Α 1 MAVRAGANIS K. 34 35 0,971 0
Α Β 1 STERGIOU G. 15 28 0,535 0 Α Β 1 KOUKIS T. 40 35 1,142 2
Ι Α 2 LIANOS S. 40 36 1,111 2 Ι Α 2 KONSTANTINIDIS A. 32 60 0,533 2
Κ Β 2 BARTSOKAS K. 26 36 0,722 0 Κ Β 2 PAPADOPOULOS T. 29 60 0,483 0
T Α 3 RETZIOS G. 40 27 1,481 2 T Α 3 PIADITIS P. 40 40 1,000 2
Ε Β 3 MANOUILIDIS C. 31 27 1,148 0 Ε Β 3 APOSTOLEAS D. 25 40 0,625 0
Σ Α 4 RIZOS A. 37 60 0,616 1 Σ Α 4 CHARLAFTIS J. 36 60 0,600 2
Β 4 LADIKOS S. 37 60 0,616 1 Β 4 KALABALIKIS K. 35 60 0,583 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A2 144 189 0,761 5 2 ΟΜΑΔΑ Α TETRIS BC A1 132 187 0,705 0 0
ΟΜΑΔΑ Β ENJOY CLUB A1 135 189 0,714 3 0 ΟΜΑΔΑ Β CAROM CAFÉ A1 160 187 0,855 8 2
Π Α 1 GEORGARAS K. 40 52 0,769 1 Π Α 1 VASILARAKOS G. 17 28 0,607 0
Α Β 1 BATSOULIS G. 40 52 0,769 1 Α Β 1 TSOKANTAS D. 40 28 1,428 2
Ι Α 2 KANETIS V. 40 47 0,851 2 Ι Α 2 MILIONIS T. 37 51 0,725 0
Κ Β 2 MAROULIS E. 30 47 0,638 0 Κ Β 2 DIMOU E. 40 51 0,784 2
T Α 3 KALLITSIS D. 40 47 0,851 2 T Α 3 KOKKALIS K. 39 51 0,764 0
Ε Β 3 KONSTANTINOU E. 25 47 0,531 0 Ε Β 3 KARAPLIS E. 40 51 0,784 2
Σ Α 4 RIGOUTSOS D. 24 43 0,558 0 Σ Α 4 MAKROPOULOS G. 39 57 0,684 0
Β 4 KOUKIOS C. 40 43 0,930 2 Β 4 KOUFOS G. 40 57 0,701 2

 

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Οκτωβρίου 11, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α TETRIS BC A1 94 145 0,648 0 0 ΟΜΑΔΑ Α ENJOY CLUB A1 129 167 0,772 2 0
ΟΜΑΔΑ Β ATHENS CLUB A1 160 145 1,103 8 2 ΟΜΑΔΑ Β AMFITRION A1 150 167 0,898 6 2
Π Α 1 VASILARAKOS G. 13 30 0,433 0 Π Α 1 BATSOULIS G. 36 36 1,000 0
Α Β 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 30 1,333 2 Α Β 1 KOUKIS T. 40 36 1,111 2
Ι Α 2 MILIONIS T. 35 47 0,744 0 Ι Α 2 MAROULIS E. 15 25 0,600 0
Κ Β 2 LIANOS S. 40 47 0,851 2 Κ Β 2 ANTONATOS K. 40 25 1,600 2
T Α 3 MAKROPOULOS G. 18 33 0,545 0 T Α 3 KONSTANTINOU E. 38 55 0,690 0
Ε Β 3 RETZIOS G. 40 33 1,212 2 Ε Β 3 PAPADOPOULOS T. 40 55 0,727 2
Σ Α 4 KOKKALIS K. 28 35 0,800 0 Σ Α 4 KOUKIOS C. 40 51 0,784 2
Β 4 KORILIS C. 40 35 1,142 2 Β 4 APOSTOLEAS D. 30 51 0,588 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α FREE TIME A1 122 181 0,674 0 0 ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A1 154 206 0,747 6 2
ΟΜΑΔΑ Β L'AMORTI CAFÉ A2 160 181 0,883 8 2 ΟΜΑΔΑ Β ROYAL BC A1 133 206 0,645 2 0
Π Α 1 STERGIOU G. 35 46 0,760 0 Π Α 1 TSOKANTAS D. 40 42 0,952 2
Α Β 1 GEORGARAS K. 40 46 0,869 2 Α Β 1 MAVRAGANIS K. 28 42 0,666 0
Ι Α 2 BARTSOKAS K. 32 48 0,666 0 Ι Α 2 DIMOU E. 34 51 0,666 0
Κ Β 2 KANETIS V. 40 48 0,833 2 Κ Β 2 PIADITIS P. 40 51 0,784 2
T Α 3 MANOUILIDIS C. 34 41 0,829 0 T Α 3 THLIVEROS G. 40 57 0,701 2
Ε Β 3 KALLITSIS D. 40 41 0,975 2 Ε Β 3 CHARLAFTIS J. 39 57 0,684 0
Σ Α 4 LADIKOS S. 21 46 0,456 0 Σ Α 4 KOUFOS G. 40 56 0,714 2
Β 4 RIGOUTSOS D. 40 46 0,869 2 Β 4 ROTIDIS N. 26 56 0,464 0

 

 

 

 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Οκτωβρίου 04, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α AMFITRION A1 160 138 1,159 8 2 ΟΜΑΔΑ Α ATHENS CLUB A1 153 153 1,000 6 2
ΟΜΑΔΑ Β TETRIS BC A1 79 138 0,572 0 0 ΟΜΑΔΑ Β ENJOY CLUB A1 118 153 0,771 2 0
Π Α 1 KOUKIS T. 40 36 1,111 2 Π Α 1 PAPAKONSTANTINOU K. 40 30 1,333 2
Α Β 1 VASILARAKOS G. 18 36 0,500 0 Α Β 1 BATSOULIS G. 31 30 1,033 0
Ι Α 2 ANTONATOS K. 40 35 1,142 2 Ι Α 2 LIANOS S. 40 42 0,952 2
Κ Β 2 MILIONIS T. 22 35 0,628 0 Κ Β 2 MAROULIS E. 31 42 0,738 0
T Α 3 PAPADOPOULOS T. 40 30 1,333 2 T Α 3 KORILIS C. 33 43 0,767 0
Ε Β 3 KOKKALIS K. 20 30 0,666 0 Ε Β 3 KONSTANTINOU E. 40 43 0,930 2
Σ Α 4 APOSTOLEAS D. 40 37 1,081 2 Σ Α 4 RETZIOS G. 40 38 1,052 2
Β 4 MAKROPOULOS G. 19 37 0,513 0 Β 4 KOUKIOS C. 16 38 0,421 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A2 159 213 0,746 8 2 ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A1 129 144 0,895 4 1
ΟΜΑΔΑ Β ROYAL BC A1 113 213 0,530 0 0 ΟΜΑΔΑ Β FREE TIME A1 114 144 0,791 4 1
Π Α 1 KOSMADAKIS M. 39 60 0,650 2 Π Α 1 TSOKANTAS D. 40 33 1,212 2
Α Β 1 KONSTANTINIDIS A. 32 60 0,533 0 Α Β 1 STERGIOU G. 18 33 0,545 0
Ι Α 2 GEORGARAS K. 40 58 0,689 2 Ι Α 2 DIMOU E. 22 27 0,814 0
Κ Β 2 PIADITIS P. 32 58 0,551 0 Κ Β 2 BARTSOKAS K. 40 27 1,481 2
T Α 3 KANETIS V. 40 48 0,833 2 T Α 3 THLIVEROS G. 40 32 1,250 2
Ε Β 3 CHARLAFTIS J. 26 48 0,541 0 Ε Β 3 MANOUILIDIS C. 16 32 0,500 0
Σ Α 4 KALLITSIS D. 40 47 0,851 2 Σ Α 4 KARAPLIS E. 27 52 0,519 0
Β 4 ROTIDIS N. 23 47 0,489 0 Β 4 LADIKOS S. 40 52 0,769 2

 

    ATHENS A1

 

2ος Ομιλος

14b

 

13b1a

 12b

 

11b1

 

10b1

9b

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A2 114 140 0,814 2 0 ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A1 160 183 0,874 8 2
ΟΜΑΔΑ Β PLAYERS A1 145 140 1,035 6 2 ΟΜΑΔΑ Β TETRIS 1984 A1 109 183 0,595 0 0
Π Α 1 KALOGIANNAKIS I. 28 32 0,875 0 Π Α 1 BALOGIANNIS A. 40 39 1,025 2
Α Β 1 MOULOS E. 40 32 1,250 2 Α Β 1 PARAPONIARIS K. 26 39 0,666 0
Ι Α 2 FESATIDIS L. 20 37 0,540 0 Ι Α 2 TREMOULIS N. 40 50 0,800 2
Κ Β 2 KINTATOS E. 40 37 1,081 2 Κ Β 2 DASKALOUDIS N. 35 50 0,700 0
T Α 3 ANDREAKOS A. 26 38 0,684 0 T Α 3 GKEVEZOS D. 40 56 0,714 2
Ε Β 3 ANAGNOSTOPOULOS G. 40 38 1,052 2 Ε Β 3 PARAVALOS D. 27 56 0,482 0
Σ Α 4 KAKOULIS D. 40 33 1,212 2 Σ Α 4 SYRIOTAKIS A. 40 38 1,052 2
Β 4 MARANIS G. 25 33 0,757 0 Β 4 GIALLELIS A. 21 38 0,552 0
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α MISTER 100 A1 120 147 0,816 2 0 ΟΜΑΔΑ Α BARRAGE CLUB A1 124 201 0,616 4 1
ΟΜΑΔΑ Β TRISPONTO BC A1 157 147 1,068 6 2 ΟΜΑΔΑ Β LEGEND BC A1 130 201 0,646 4 1
Π Α 1 RAMMOS E. 37 35 1,057 0 Π Α 1 CHATZIPAVLIS N. 16 39 0,410 0
Α Β 1 KOKKORIS K. 40 35 1,142 2 Α Β 1 MOUTSOS D. 40 39 1,025 2
Ι Α 2 RAFTOPOULOS C. 19 19 1,000 0 Ι Α 2 METTOS C. 40 44 0,909 2
Κ Β 2 KASIDOKOSTAS F. 40 19 2,105 2 Κ Β 2 SOTIROPOULOS S. 30 44 0,681 0
T Α 3 MOUNTZOURIS A. 24 55 0,436 0 T Α 3 CHATZIPAVLIS A. 40 58 0,689 2
Ε Β 3 VAITSIS A. 40 55 0,727 2 Ε Β 3 KOKOLOGIANNIS I. 24 58 0,413 0
Σ Α 4 KRIKRIS P. 40 38 1,052 2 Σ Α 4 DEDES A. 28 60 0,466 0
Β 4 BITHAS F. 37 38 0,973 0 Β 4 MANTZOROS E. 36 60 0,600 2

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α PLAYERS A1 150 159 0,943 6 2 ΟΜΑΔΑ Α TRISPONTO BC A1 157 173 0,907 5 2
ΟΜΑΔΑ Β L'AMORTI CAFÉ A1 133 159 0,836 2 0 ΟΜΑΔΑ Β LEGEND BC A1 127 173 0,734 3 0
Π Α 1 MOULOS E. 40 35 1,142 2 Π Α 1 KOKKORIS K. 40 33 1,212 2
Α Β 1 BALOGIANNIS A. 25 35 0,714 0 Α Β 1 MOUTSOS D. 34 33 1,030 0
Ι Α 2 KINTATOS E. 40 40 1,000 2 Ι Α 2 KASIDOKOSTAS F. 40 27 1,481 2
Κ Β 2 TREMOULIS N. 39 40 0,975 0 Κ Β 2 SOTIROPOULOS S. 13 27 0,481 0
T Α 3 ANAGNOSTOPOULOS G. 40 37 1,081 2 T Α 3 MICHAILIDIS A. 37 53 0,698 0
Ε Β 3 GKEVEZOS D. 29 37 0,783 0 Ε Β 3 MANTZOROS E. 40 53 0,754 2
Σ Α 4 MARANIS G. 30 47 0,638 0 Σ Α 4 BITHAS F. 40 60 0,666 1
Β 4 GIANNAKOPOULOS K. 40 47 0,851 2 Β 4 PAPADOPOULOS D. 40 60 0,666 1
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A2 131 199 0,658 2 0 ΟΜΑΔΑ Α BARRAGE CLUB A1 132 193 0,683 2 0
ΟΜΑΔΑ Β TETRIS 1984 A1 140 199 0,703 6 2 ΟΜΑΔΑ Β MISTER 100 A1 149 193 0,772 6 2
Π Α 1 KALOGIANNAKIS I. 29 56 0,517 0 Π Α 1 CHATZIPAVLIS N. 36 35 1,028 0
Α Β 1 PARAPONIARIS K. 40 56 0,714 2 Α Β 1 RAMMOS E. 40 35 1,142 2
Ι Α 2 PSIKAKOS I. 31 58 0,534 0 Ι Α 2 METTOS C. 38 60 0,633 2
Κ Β 2 PARAVALOS D. 40 58 0,689 2 Κ Β 2 RAFTOPOULOS C. 29 60 0,483 0
T Α 3 KAKOULIS D. 40 37 1,081 2 T Α 3 CHATZIPAVLIS A. 31 45 0,688 0
Ε Β 3 GIALLELIS A. 20 37 0,540 0 Ε Β 3 MOUNTZOURIS A. 40 45 0,888 2
Σ Α 4 FESATIDIS L. 31 48 0,645 0 Σ Α 4 GERASSIMOPOULOS N. 27 53 0,509 0
Β 4 DASKALOUDIS N. 40 48 0,833 2 Β 4 KRIKRIS P. 40 53 0,754 2

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α CAROM CAFÉ A2 138 207 0,666 6 2 ΟΜΑΔΑ Α TETRIS 1984 A1 138 191 0,722 4 1
ΟΜΑΔΑ Β BARRAGE CLUB A1 137 207 0,661 2 0 ΟΜΑΔΑ Β MISTER 100 A1 141 191 0,738 4 1
Π Α 1 FESATIDIS L. 26 46 0,565 0 Π Α 1 PARAPONIARIS K. 40 46 0,869 2
Α Β 1 CHATZIPAVLIS N. 40 46 0,869 2 Α Β 1 RAMMOS E. 37 46 0,804 0
Ι Α 2 PSIKAKOS I. 40 60 0,666 2 Ι Α 2 DASKALOUDIS N. 40 39 1,025 2
Κ Β 2 METTOS C. 38 60 0,633 0 Κ Β 2 RAFTOPOULOS C. 24 39 0,615 0
T Α 3 ANDREAKOS A. 40 41 0,975 2 T Α 3 PARAVALOS D. 21 54 0,388 0
Ε Β 3 CHATZIPAVLIS A. 28 41 0,682 0 Ε Β 3 MOUNTZOURIS A. 40 54 0,740 2
Σ Α 4 KAKOULIS D. 32 60 0,533 2 Σ Α 4 GIALLELIS A. 37 52 0,711 0
Β 4 DEDES A. 31 60 0,516 0 Β 4 KRIKRIS P. 40 52 0,769 2
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α LEGEND BC A1 114 161 0,708 2 0 ΟΜΑΔΑ Α TRISPONTO BC A1 160 155 1,032 7 2
ΟΜΑΔΑ Β L'AMORTI CAFÉ A1 141 161 0,875 6 2 ΟΜΑΔΑ Β PLAYERS A1 118 155 0,761 1 0
Π Α 1 MOUTSOS D. 40 40 1,000 2 Π Α 1 KOKKORIS K. 40 37 1,081 2
Α Β 1 TREMOULIS N. 21 40 0,525 0 Α Β 1 MOULOS E. 34 37 0,918 0
Ι Α 2 SOTIROPOULOS S. 21 37 0,567 0 Ι Α 2 KASIDOKOSTAS F. 40 35 1,142 2
Κ Β 2 GKEVEZOS D. 40 37 1,081 2 Κ Β 2 KINTATOS E. 19 35 0,542 0
T Α 3 KOKOLOGIANNIS I. 21 35 0,600 0 T Α 3 VAITSIS A. 40 47 0,851 1
Ε Β 3 GIANNAKOPOULOS K. 40 35 1,142 2 Ε Β 3 ANAGNOSTOPOULOS G. 40 47 0,851 1
Σ Α 4 MANTZOROS E. 32 49 0,653 0 Σ Α 4 BITHAS F. 40 36 1,111 2
Β 4 SYRIOTAKIS A. 40 49 0,816 2 Β 4 MARANIS G. 25 36 0,694 0

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α PLAYERS A1 153 178 0,859 6 2 ΟΜΑΔΑ Α L'AMORTI CAFÉ A1 97 128 0,757 0 0
ΟΜΑΔΑ Β LEGEND BC A1 117 178 0,657 2 0 ΟΜΑΔΑ Β TRISPONTO BC A1 160 128 1,250 8 2
Π Α 1 MOULOS E. 40 41 0,975 2 Π Α 1 BALOGIANNIS A. 16 32 0,500 0
Α Β 1 MOUTSOS D. 36 41 0,878 0 Α Β 1 KOKKORIS K. 40 32 1,250 2
Ι Α 2 KINTATOS E. 40 38 1,052 2 Ι Α 2 TREMOULIS N. 23 24 0,958 0
Κ Β 2 SOTIROPOULOS S. 23 38 0,605 0 Κ Β 2 KASIDOKOSTAS F. 40 24 1,666 2
T Α 3 ANAGNOSTOPOULOS G. 33 52 0,634 0 T Α 3 GKEVEZOS D. 22 28 0,785 0
Ε Β 3 MANTZOROS E. 40 52 0,769 2 Ε Β 3 MINAOGLU M. 40 28 1,428 2
Σ Α 4 MARANIS G. 40 47 0,851 2 Σ Α 4 GIANNAKOPOULOS K. 36 44 0,818 0
Β 4 PAPADOPOULOS D. 18 47 0,382 0 Β 4 VAITSIS A. 40 44 0,909 2
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α MISTER 100 A1 127 199 0,638 4 1 ΟΜΑΔΑ Α BARRAGE CLUB A1 152 185 0,821 4 1
ΟΜΑΔΑ Β CAROM CAFÉ A2 139 199 0,698 4 1 ΟΜΑΔΑ Β TETRIS 1984 A1 135 185 0,729 4 1
Π Α 1 RAMMOS E. 40 43 0,930 2 Π Α 1 CHATZIPAVLIS N. 40 38 1,052 2
Α Β 1 KOSTIS L. 24 43 0,558 0 Α Β 1 PARAPONIARIS K. 29 38 0,763 0
Ι Α 2 RAFTOPOULOS C. 27 55 0,490 0 Ι Α 2 METTOS C. 40 48 0,833 2
Κ Β 2 PSIKAKOS I. 40 55 0,727 2 Κ Β 2 DASKALOUDIS N. 26 48 0,541 0
T Α 3 MOUNTZOURIS A. 20 56 0,357 0 T Α 3 CHATZIPAVLIS A. 34 52 0,653 0
Ε Β 3 ANDREAKOS A. 40 56 0,714 2 Ε Β 3 PARAVALOS D. 40 52 0,769 2
Σ Α 4 KRIKRIS P. 40 45 0,888 2 Σ Α 4 DEDES A. 38 47 0,808 0
Β 4 KAKOULIS D. 35 45 0,777 0 Β 4 GIALLELIS A. 40 47 0,851 2

 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τετάρτη, Νοεμβρίου 01, 2017
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β
ΟΜΑΔΑ Α LEGEND BC A1 138 177 0,779 6 2 ΟΜΑΔΑ Α PLAYERS A1 151 170 0,888 4 1
ΟΜΑΔΑ Β TETRIS 1984 A1 132 177 0,745 2 0 ΟΜΑΔΑ Β BARRAGE CLUB A1 141 170 0,829 4 1
Π Α 1 MOUTSOS D. 40 40 1,000 2 Π Α 1 MOULOS E. 40 41 0,975 2
Α Β 1 PARAPONIARIS K. 29 40 0,725 0 Α Β 1 CHATZIPAVLIS N. 36 41 0,878 0
Ι Α 2 SOTIROPOULOS S. 40 58 0,689 2 Ι Α 2 KINTATOS E. 40 41 0,975 2
Κ Β 2 DASKALOUDIS N. 35 58 0,603 0 Κ Β 2 METTOS C. 25 41 0,609 0
T Α 3 KOKOLOGIANNIS I. 40 44 0,909 2 T Α 3 ANAGNOSTOPOULOS G. 37 51 0,725 0
Ε Β 3 PARAVALOS D. 28 44 0,636 0 Ε Β 3 CHATZIPAVLIS A. 40 51 0,784 2
Σ Α 4 MANTZOROS E. 18 35 0,514 0 Σ Α 4 MARANIS G. 34 37 0,918 0
Β 4 GIALLELIS A. 40 35 1,142 2 Β 4 DEDES A 40 37 1,081 2
Π ΣΤ Μ. Ο. ΕΠ Β Π