Τελικές κατατάξεις για ολα τα αγωνίσματα 2015-16 Final rank for all 2015-16 competitions

ΤΡΙΣΠΟΝΤΕΣ - 3Cushions

MASTERS

final12

Α' Κατηγορία - 1st Division

rankall

B' Κατηγορία - 2nd Division

finalrank

Γ' Κατηγορία - 3rd Division

finalrank

Δ' Κατηγορία - 4th Division

11finalall

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ

finalall 

 21b 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - LIBRE

MASTERS

finrank

Α' Κατηγορία - 1st Division

final6rank

B' Κατηγορία - 2nd Division

111finalrank

Γ' Κατηγορία - 3rd Division

finalrank

CADRE

MASTERS 47/2

finrank

MASTERS 71/2

finrank

Α' Κατηγορία 47/2 - 1st Division 47/2

finalrank

B' Κατηγορία 47/2 - 2nd Division 47/2

finrank

Γ' Κατηγορία 47/2 - 3rd Division 47/2

finalrank1

Α' Κατηγορία 71/2 - 1st Division 71/2

finrank

ΣΠΟΝΤΑ

MASTERS

finalrank1

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

finalrank

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2016-17

ΤΡΙΣΠΟΝΤΕΣ

MASTERS

 

masters3ca

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1st3c

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  2nd3cfinal

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  3rd3cfinal

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

4th3cb

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΡΙ

CADRE 47/2

 cadre47 2

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 libre1

CADRE 71/2 & ΣΠΟΝΤΑ

1csh71a