Το πρόγραμμα των Q.

 

timetable1

 

 

Τα αποτελέσματα και η κατάταξη των Q.

 

results

rank