Το πρόγραμμα της φάσης των PPPQ.

timetable

Τα αποτελέσματα και η κατάταξη των PPPQ.

finalres

finalrank