Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019

Barrage Masters PPPQ time-table & results

timetable

Τα αποτελέσματα και η κατάταξη των PPPQ.

results

rank